איך את\ה מגדיר\ה את עצמך??חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

המלך פאר (73)
ברק יוסף (44)
good123 (43)
doron (30)
בנדורה (49)
DL2000 (42)
zhadik (51)
CAFEZOHAR (44)
לתמונות נוספות...
bgy
בס"ד
 
פרשת יתרו
 
החכמה האלוהית משתלבת במקרה העולם - בעשייה שפה כח עונש משמים הוא בחינת מידה כנגד מידה, ככה האדם צריך שחכמתו (ואין חכמה כחכמת התורה) תשתלב בעשייה, וכל מה שקורה לו הוא מידה כנגד מידה, וכשראה יתרו את עמלק שהם באים ממרחק 400 פרסה להלחם בישראל למד מזה קל וחומר לעשות מצוות תשובה באופן המועיל ביותר, לבוא מביתו להשתתף עם עם ישראל וזה היה שמיעת יתרו שצריך לשלב חכמה בעשייה וצריך לשם כך בקום ועשה, ובעיקר הבין יתרו שיש דין ויש דיין ויש עולם אחר ובכך תיקן את גלגולו כפי שנבאר בסיעתא דישמיא - סוד גלגולי יתרו.
כדי להבין סוד גלגולי יתרו נחזור לאחור לתקופת קין והבל וכך מתארת התורה הקדושה: "ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה, ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע ה' אל הבל ואל מנחתו. ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאוד ויפלו פניו... ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנוכי. ויאמר מה עשית כל דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה" ומן תרדום יונתן והמדרש אנו למדים פרטים על מהות המאבק בין הבל לקין. קין נולד עם תאומה אחת ואילו הל נולד עם שתי תאומות, ופה החל למעשה שורש הקנאה ביניהם על אותה תאומה יתירה שנשא אותה הבל וקין בגלל בכורתו חשב שהיא מגיעה לו, שהבכור יורש פי שניים מאחיו וכותב יונתן בן עוזיאל: "ואמר קין לות הבל אחיו אחוהי איתא ונפוק תרוינן לברא" (אמר קין להבל אחיו בוא ונצא שנינו לשדה) וכאשר יצאו שניהם לשדה ענה קין ואמר להבל, מסתכל אני שברחמים נברא העולם אבל לא כפירות המעשים הטובים הוא מונהג ומשוא פנים יש בדין בגלל מה שהתקבל קרבנך ברצון וקרבני לא התקבל ברצון, ענה הבל ואמר לקין ברחמים נברא העולם וכפירות המעשים הטובים הוא מונהג ומשוא פנים אין בדין ועל שהיו פירות מעשי טובים משלך וקודמים לשלך התקבל ברצון קרבני, ענה קין ואמר להבל אין דין ואין דיין, ואין עולם אחר ואין מתן שכר טוב לצדיקים, ואין נפרעים מן הרשעים, ענה הבל ואמר לקין יש דין ויש דיין ויש עולם אחר ויש מתן שכר טוב לצדיקים ונפרעים מן הרשעים.
ועל עניינים אלו היו רבים על פני השדה וקם קין על הבל והטביע אבל במצחו והרגו.
כותב האר"י ז"ל כי משה - ר"ת משה שת הבל.
שאלו היו גלגוליו ואילו נפש קין נתגלגלה במצרי שהרגו משה, והרוח בקורח והנשמה ביתרו, וסימנך "כי שבעתים יקם קין" יקם ר"ת יתרו-קורח-מצרי, והנה עפ"י מה שהקדמנו יתברר כל מה שקרה להם בגלגולם עם משה.
 
בברכת שבת שלום
דורון ממן וב"ב
הוספת תגובה

1 תגובות לכתבה
1. TlfNJhnPQvPMHgNdsA Fanda (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/03/29 23:36

לקישורים נוספים...