איך את\ה מגדיר\ה את עצמך??חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

המלך פאר (73)
ברק יוסף (44)
good123 (43)
doron (30)
בנדורה (49)
DL2000 (42)
zhadik (51)
CAFEZOHAR (44)
לתמונות נוספות...
bgy
פרשת ויקהל פקודי
 
בתחילת הפרשה התורה מדברת בעניין עשיית המשכן וכליו וכן בעניין השבת. נתעכב בע"ה בעניין השבת וסעודותיה.
סידור השולחן והסעודות בשבת הם שפע לכל השבוע ומכיוון שהשבת משפיעה על כל ימות השבוע מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית כותב הזוהר הקדוש וזה לשונו: "ובגלל כך (שכל הברכות נשפעות ביום השבת) מי שהוא במדרגות האמונה צריך לסדר שולחנו ולהכין סעודה בליל שבת כדי שיתברך שולחנו כל ששת ימים, כי בזמן ההוא מזדמנת שפע ברכה כדי שיתברכו כל ששת ימי השבוע (ע"י שפע זה וע"י שאדם מסדר שולחן לכבוד סעודות ליל שבת מתברך שולחנו לכל ימי השבוע). וברכה לא נמצאת על שולחן ריק, ולכן צריך לסדר שולחנו בליל שבת בלחם ומזון (כדי שתחול הברכה על שולחן מלא לצורך ששת ימי השבת דוגמת השולחן של לחם הפנים שהיה בבית המקדש שבעריכתו לבד השפיע את הברכות וכיוון שנכנסת שבת ובאה מנוחה לשולחנו ערוך הרי נתברכו מזונותיו לכל ימי השבוע וכתב רח"ו מנהג מורי ז"ל להניח השולחן במקומו בליל שבת והמפה פרושה על השולחן וכוס של קידוש ושל ברכת המזון מונח עליו והיה מניח כל שהוא טיפות יין בכוס ההוא כדי להשאיר שם ברכת ליל שבת, גם היה משייר תחת המפה הפרושה קצת פתיתים ופירורים של פת לסיבה הנזכרת).
רבי יהודה אמר צריך להתענג בזה היום לאכול שלוש סעודות בשבת כדי שיימצא בזה היום שובע ועונג בעולם (ומיום השבת יושפע שפע ושובע לכל ששת ימי השבוע כפי מה שיאכל ויתענג בשבת לכבוד השבת כי כפי עינוגו בעולם הזה ביום השבת כן ישפיעו עליו שפע וברכה מלמעלה).
וצריך האדם להתענג בהם ולשמוח בהם בשלוש הסעודות של שבת ומי שגורע ומחסר איזו סעודה מהם מראה שיש ח"ו פגם למעלה ועונשו של אדם זה הוא מרובה לכן צריך האדם לסדר שולחנו לכבוד סעודות השבת מעת כניסת השבת שלוש פעמים ולא יימצא שולחנו ריק כדי שיהיה שולחנו כלי לקבל הברכה, ותשרה הברכה עליו כל שאר ימי השבוע, ומכח השפע הנשפע עליו בשבת ובקיום שלוש סעודות שבת תלויה האמונה שלמעלה וצריך להתענג בכל הסעודות ולשמוח בכל אחת ואחת מהן משום שהיא אמונה שלמה ומשום זה חשוב השבת יותר מכל שאר הזמנים והחגים, משום שהכל נמצא בו דהיינו כל השפע עובר דרך השבת, ולא נמצא כן בכל הזמנים והחגים.
בוא וראה בסעודות האלו ניכרים ישראל שהם בני המלך שהם מהיכל המלך שהם בני האמונה, ומי שפוגם סעודה אחת מהם מראה פגם למעלה ומראה עצמו שאינו מבני המלך העליון, שאינו מבני היכל המלך, שאינו מזרע קדוש של ישראל.
 
יהי רצון שנזכה להתחזק בשמירת השבת ונזכה לקיים שלוש סעודות שבת כהלכתן וכמצוותן ונזכה להתענג בהם ולשמוח בהם ועי"ז הקב"ה ישפיע עלינו שפע ברכה והצלחה עדי עד, ונזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו אמן כן יהי רצון.
 
יהי רצון שדברים אלו יהיו לרפואת שלמה בן תמר, נתן בן דינה, רבקה בת ג'וליה ובכלל כל חולי עמו ישראל.
 
שבת שלום
הוספת תגובה


לקישורים נוספים...