איך את\ה מגדיר\ה את עצמך??חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

המלך פאר (71)
ברק יוסף (42)
good123 (41)
doron (28)
בנדורה (47)
DL2000 (40)
zhadik (49)
CAFEZOHAR (42)
לתמונות נוספות...

לַחְמָאר יֵמְשִׁי עָאלַא זוֹז יהדות לוב

ראשי >יהדות לוב>לַחְמָאר יֵמְשִׁי עָאלַא זוֹז יהדות לוב
bgy
לַחְמָאר יֵמְשִׁי עָאלַא זוֹז


מחבר/מבצע:   מרי אלגאווי ז"ל
פורסם ב:   עאדא
תאריך:   25/01/2004

כָּאן וָואחַד מֵסְלֵם, תְזַוֵוז וּכַאד מְרַה וּכָּאנוּ עַאיְישִׁין בַּאהִין בְּזַאיֵיד.
בַּאעְאדִין גַ'א אַלִילַה, אַלרַאגֵ'ל סַכַּר בְּזַאיֵיד וּגַ'א אַלְחוֹשׁ. חְדַאר לַם אַשַׂטָן בִּינַאתְ'הַם וּקַעְאדוּ יִתְ'עַארְקוּ מְעַא בַּאעַדְהַם. קַאל אַלרַאגֵ'ל לְמַרְת'וֹ אַנְתִי מְתַאלְקָה מַנִי תְלַאתַ'ה פִי תְלַאתַ'ה תְ'חַארְמִי עַלִיָיה כִּיף אוּמִי וּאַכְתִי מַא נְרֵדַךּ לִילִי חַתַ'ה לַחְמַאר יִתְ'רַכַבּ פִי שֶׂמְעַה יֵדֶן.
הַאיְידָה סָאר. מְשׁוּמַה כְדַאת' חְוַואִיגְ'הָא וּמְשַׁאת' לְחוֹשׁ בּוּהַא.
וּורְקַד הַאדָךּ אַלְרוּפָה אַלְסַכְּרַאן וּקַאם. כּיף קַאם סַאבְּהָא מַה תֵ'מַאשׁ.
וּו עַלִיָה שָׁא אַלְעַמְלָא אַלְחַארְפָה לִי אַעְמֵלְת – קַאל אַנָא נְחַאבּ מַרְתִ'י וּהִיָיא בַּאהְיָה ... וּכִּיפַאשׁ נַאעְמָל ?
מְשָׁה לַלְקָאדִי וּקָאל לוֹ, יָא סִידִי אַלְקָאדִי תַ'אעְרָף אַנָא דְלַאמְת' דַלְמָה כְּבִּירַה וּמַרְתִ'י מְרָה בָּאהְיָיה בְּזָאִייד וּלְבָּארַח סַכַּרְת' וּאַעְרַקְתְ'הַא וּהִיָיא כְדָאת' חְוָואִיגְ'הָא וּמְשָׁאת' לְדַאר בּוּהָא.
קוֹל לִי תּ'וּוָא כִּיפַאשׁ נַאעְמֵל בַּאשׁ נְרַדְהָא ?
קַאל לוֹ אַלְקָאדִי - הָאשׁ קַאלְתֵילָה ?
קַאל לוֹ - קַאלְתֵילָה אַנְתִ'י מְתֵלְקָה מֵנִי תְלַאתָ'ה פִי תְלַאתָ'ה, תְ'חַארְמִי עַלִיָיה כִּיף אוּמִי וּאַכְתִי מַא נְרֵדַךּ לִילִי חַתַ'ה לַחְמַאר יִתְ'רַכַבּ פִי שֶׂמְעַה יֵדֶן.
קַאל לוֹ אַלְקָאדִי - כְלַאס, רַאחַת' עַלִיךּ.
קַאל לוֹ אַלרַאגֵ'ל - כִּיף יָא סִידִי, מָא תֵ'מַאשׁ חֵלַאלָא ?
קַאל לוֹ - לָא תֵ'מַא לָא חֵלַאלָא וּלָא שֵׁי, הַאדִי חַארְבֵּת' עַלִיךּ.
דַאר לְהַאנָא וּדַאר לְהַאנָא, מָא סַאבֵּשׁ. מַא אַעְמֵל חַתָ'א שֵׁי כָּא מְשָׁא לְרַבִּי.
מְשָׁא לְרַבִּי, יַא סִידִי קַאל לוֹ - כָּא מַא רַנַאכְּשׁ אַלָלה כָּא נְרַנִיךּ אָנַא, רֵיר דוּור לִי חֵלַאלָא בָּאשׁ נְרֵד מַרְתִ'י.
קַאל לוֹ לְרַבִּי - תַ'מַא חֵלַאלָא.
קַאל לוֹ - מַאלָא לִי תֵ'טְלַבּ כּל נַאעַתִיךּ.
מָא אַעְמַל חַתָ'א שֵׁי.
קַאל לוֹ לְרַבִּי - אוּוקֵף הָאְנַאיָה שְׁוִויָה. וּוקַף הוּוָא וּוהְיָא וּתְ'עַאדָא חָמַאל בּוּקַאפָה.
טֵבַּאח עַלִיהּ אַלְרַבִּי וּקַאל לוֹ - תַ'אעְלָה יָא בּוּ-חַמִד. קַאל לוֹ שַׁאוָוה.
קַאל לוֹ - שָׁא הוּוָא אָנְהַאר אַלְיוֹם ?
קַאל לוֹ - מָא נַנְדְרִי.
קַאל לוֹ - וּרֵדְוָוה שָׁאוָוה ?
קַאל לוֹ - מָא נַנְדְרִי.
קַאל לוֹ - וּאַמְתָ'ה אַלְעִיד ?
קַאל לוֹ - מָא נַנְדְרִי.
קַאל לוֹ - אַמְתָ'ה אַלְעִיד אַל אַדְחָה ?
קַאל לוֹ - מָא נַנְדְרִי.
קַאל לוֹ - כָּא תַרְכֵּב לְשַׂמְעָה וּתְ'קוֹל "אַלָלה הוּא אַכְּבַּר" נַעַאתִיך פְלוּס, תַ'עְארֵף תְקוֹל ?
קַאל לוֹ - הָא נְקוֹל.
רְכֵּבּ אַלְחָאמַאל לְשַׂמְעָה וּקַאל " אַלָלה הוּא אַכְּבַּר, אַלָלה הוּא אַכְּבַּר ".
נְזֵל, אַעְתַּהוּ אַלְפלוּס וּמְשַׁה.
קַאל לוֹ - שָׁאוָוה ת'וּוָה ?
קַאל לוֹ - כְלַאס, תוּוָה חֵלַאלָא.
קַאל לוֹ - אַעְלָאשׁ ?
קַאל לוֹ - קוֹל לִי, מָא תֵ'מַה חְמָאר יִמְשִׁי עַאלָא רֵבְּעָה ? הָאדַא לַחְמָאר יֵמְשִׁי עָאלַא זוֹז.

כָּא הוּוָא מָא יַעְרֵף שָׁא הוּוָא אָנְהַאר אַלְיוֹם, וּאַמְתָ'ה אַלְעִיד וּכּל שֵׁי מָא יַעְרֵף, הָאדַא חְמָאר פִי עוֹד מָא יִמְשִׁי עַאלָא רֵבְּעָה יִמְשִׁי עַאלָא זוֹז ...

תרגום:

פעם אחת היה ערבי. התחתן הערבי וחי חיים טובים עם אשתו.
באחד הלילות השתכר הערבי ובא לביתו. התפתח ריב בינו ובין אשתו. אמר הערבי לאשתו את מגורשת שלוש פעמים ולא אקבלת חזרה עד שיעלה החמור על המסגד וקרא.
כך היה, האשה המסכנה לקחה את מטלטליה והלכה לבית אביה.
נרדם הערבי השיכור ובבוקר קם. כשקם ראה שאשתו איננה. נזכר ואמר לעצמו – מה עשיתי, אני רוצה את אשתי והיא איננה, מה אעשה ?
הלך הערבי לקאדי ואמר לו, יא סידי, עשיתי מעשה שלא יעשה. אמש השתכרתי ותוך כדי וויכוח גרשתי אותה והיא לקחה מטלטליה והלכה לבית הוריה.
אמור לי מה אעשה עכשיו, מה לעשות כדי להחזיר את אשתי.
אמר לו הקאדי – מה אמרת לה ?
ענה לו הערבי – אמרתי לה שלוש פעמים "מגורשת" ולא אקבלך חזרה עד שיעלה החמור על המסגד ויקרא.
אמר לו הקאדי – אין מה לעשות, מגורשת.
אמר לוה הערבי – יא סידי, האם אין מה לעשות, אין אפשרות להתיר ?
אמר לו הקאדי – אין התרה ואין כלום.
הלך הערבי ממקום למקום ולא נרגע עד שהלך לרבי.
אמר הערבי לרב, אם לא העשיר אותך האל, אני אעשה אותך עשיר, רק בבקשה מצא דרך להחזיר לי את אשתי שגרשתי.
אמר לו הרב – יש דרך להתיר.
אמר לו – אם כך כל שתבקש תקבל.
אמר לו הרב – עמוד כאן מעט. עמדו שניהם ולפתע עבר לפניהם סבל.
צעק הרב לסבל ואמר לו בו יא בו-חמד. ענה לו הסבל – מה רצונך ?
אמר לוה הרב – איזה יום היום.
ענה לו הסבל – אינני יודע.
אמר לו הרב – איזה יום מחר?
ענה לו הסבל – אינני יודע.
שאל אותו הרב –מתי החג ?
ענה לו – אינני יודע.
שאל אותו הרב – האם תוכל לעלות למסגד ולקרוא "אללא הוא אכבר" ואתן לך כסף ?
ענה לו הסבל – יכול גם יכול.
עלה לראש המסגד וקרא בקול "אללה הוא אכבר" .
ירד, קבל כספו והלך.
אמר הערבי לרב – עכשיו מה ?
ענה לוה הרב – עכשיו אשתך מותרת ויכולה לחזור אליך.
אמר לו הערבי – כיצד ?
ענה לו הרב – יש חמורים הולכים על ארבע, נכון ? וזה חמור הולך על שתים.
אם הוא לא יודע איזה יום היום, איזה יום מחר, מתי חג וכל דבר אינו יודע הריהו חמור שבמקום הולך על ארבע הולך על שתיים ..
הוספת תגובה


לקישורים נוספים...